Contact   l   About  l   Bio
                       English  I  Français  I  Nederlands


Deze web-ruimte is in zijn eerste gedaante een ruimte van ordening en herordening. Een ruimte waarin vensters ontstaan.


-


Mijn beeldend werken ontspringt vanuit een behoefte om logica te esthetiseren. Te spelen in mathematiek en ritmiek, om een orde en regelmaat te bereiken die vorm en concept samen laat vallen. Het is geen orde die vooraf bepaald is. Het ontwikkelt zichzelf gedurende het contact met het materiaal, het oplossen van problemen en het beperken van de open ruimte.


Zoals het spelen van een spel met zelfbedachte regels. Naïef maar niet zonder analyse, monterend, demonterend en opnieuw monterend. Om tot een functionerend systeem van onderdelen te komen die zich steeds beter tot elkaar verhouden.


Ik probeer een zekere vertaling van ruimte te vinden. Een ruimte die niet monumentaal wilt zijn, maar een ruimte van handeling, wiens taal pas ontstaat in haar analyse en notatie. Een ruimte die open is, die zich nog moet definiëren. Die zich laat bespelen door nieuwe vondsten en snelle afwisselingen. Wat ontstaat vanuit het langzame en berustende dient later als een precisie-instrument om uitgestrekte structuren af te tasten.


Momenteel onderzoek ik de tekening en de mogelijkheden die keramiek en reproductie mij bieden.           2020 ©